Đang xử lý.....

Hà Nội: Nhân rộng và biểu dương các gương điển hình về cải cách hành chính 

Admin

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cải cách hành chính; tạo sự thống nhất, quyết tâm cao về quan điểm, nội dung, cách làm giữa cấp ủy và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nội dung cải cách hành chính. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt các chương trình, kế hoạch, văn bản về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính trong năm 2019.
Triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2019. Đồng thời, tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và đảm bảo chất lượng. 
Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch; tham mưu để hoàn thiện và mở rộng quy chế liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.
Xây dựng và tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả và thống nhất với hệ thống văn bản của Trung ương, thành phố. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện các Bộ Quy tắc ứng xử của thành phố; phát hiện, nêu gương, kịp thời khen thưởng và nhân rộng các điển hình tốt trong công tác cải cách hành chính.
Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra theo hướng đột xuất, không báo trước; tổ chức tốt công tác tiếp nhận và xử lý các góp ý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính và quá trình giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

loading....
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến
    • Khách 17
    • Thành viên 0
    • Tổng Đang truy cập: 17
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 1186

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐẠI KIM - QUẬN HOÀNG MAI

Địa chỉ: Số 01, ngõ 282 đường Kim Giang, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội