Đang xử lý.....

Thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án nhà hội họp khu dân cư số 13 phường Mai Động 

Admin

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.

     Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính quận Hoàng Mai, phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai.

     Điện thoại: 0436421821.

     Tên gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

     Tên Dự án: Nhà hội họp khu dân cư số 13 phường Mai Động.

     Nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách quận Hoàng Mai.

     Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

     Thời gian thực hiện hợp đồng: 200 ngày.

     Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi. Chọn nhà thầu trong nước.

     Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu qua mạng.

     Thời gian bán HSDT: Từ Ngày 23/5/2019 đến ngày 03/6/2019.

     Địa điểm: website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

     Thời điểm mở thầu: 9h 00 ngày 03/6/2019.

     Địa điểm: website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

loading....
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến
    • Khách 1
    • Thành viên 0
    • Tổng Đang truy cập: 1
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 1124

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐẠI KIM - QUẬN HOÀNG MAI

Địa chỉ: Số 01, ngõ 282 đường Kim Giang, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội